Triphada Construction Company Select Language :
Home | Company Profile | Our Service | Reference Projects | Contact Us

Triphada Construction Co., Ltd. has variety of products which are house, commercial house, apartment, hotel, resort, public building, renovation, gentrification, elevated road and infrastructure.

บริษัท ไตรภาดาการก่อสร้าง จำกัด

  • รับเหมาก่อสร้างงานอาคาร อาทิเช่น อาคารที่พักอาศัย, อาคารพาณิชย์, อาร์พาทเมนท์, โรงแรม, บ้านพักตากอากาศ, โรงงาน, โกดังเก็บของ, อาคารสาธารณะ, งานต่อเติมทั่วไปและงาน Renovate ทั้งงานเล็ก และ งานใหญ่ รวมถึงงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • รับเหมาก่อสร้างงานโยธา อาทิเช่น ถนนคอนกรีต, ถนนลาดยางมะตอย( Asphaltic Concrete ), งานวางท่อและคูระบายน้ำ, งานสะพาน รวมถึงงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • รับงานออกแบบเขียนแบบก่อสร้าง, งาน Shop Drawing ทั้งในส่วนของงานสถาปัตยกรรม, งานวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
  • รับงานประมาณราคาค่าก่อสร้างทั้งงานอาคาร และ งานโยธารวมถึงรับควบคุมงานก่อสร้างให้คำแนะนำวางแผนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการก่อสร้าง
 
   
   

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไตรภาดา 2008

  • จำหน่าย หิน ดิน ทราย ให้เช่า รถแบคโฮ, รถ6 ล้อ ทั้งรายวัน และ รายเดือน
  • รับเหมางานถมดิน, ปรับพื้นที่, ขุดสระน้ำ, ขุดวางท่อระบายน้ำ รวมถึงงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 

บริการรถ 12ล้อ แบบมีสะพาน

สำหรับย้ายรถแบคโฮ เครื่องปั่นไฟ และอื่นๆ
     
 

บริการให้เช่า รถ 6ล้อ ติดเครน 6ตัน

     
5/59 Soi Imjit 3 Chaofa Road, Taladnue, Muang, Phuket 83000 Tel : +66 (0) 76 -391 707 Fax : +66 (0) 76- 391 708